Никола Груевски


Никола Груевски
Претседател на Владата на Република Македонија

Зоран Ставрески
Заменик на Претседателот на Владата и Министер за Финансии

Гордана Јанкуловска
Министер за Внатрешни Работи

Никола Тодоров
Министер за Здравство

Ваљон Сараќини
Министер за Економија

Иво Ивановски
Министер за Информатичко Општество и Администрација

Лазар Поповски
Директор на Агенција за Млади и Спорт

Дејан Бошковски
Генерален Директор на ЕЛЕМ

Сади Беџети
Градоначалник на Тетово
Димитар Танурков

Претседател Димитар Танурков
 
Потпретседатели Мирослав Крстовски
  Бранислав Светозаревиќ
  Јованка Стојанова
  Петре Димитриески
 
Генерален Секретар Јован Божиноски
 
Технички Секретар Илија Закоски
 
Промотивни Активности и ПР Јованче Даниловски
 
Сместувачки Капацитети Бојан Петковски
 
Финансии / Сметководство Соња Спасеновска


ПретставнициПретставник на МОК Сашо Поповски
 
Претставник на СФМ Владимир Пановски
 
Претставник на АРМ Блаже Николоски
 
Претставник на МВР Сашо Митески


ЖириFIS Технички Делегат Бојан Перко (СЛО)
 
Директор на натпревар Бојан Крижај (СЛО)
 
Судија Водич на гостински тим


Одбор за НатпревариДиректор на Натпревар Бојан Крижај (СЛО)
 
Секретар на Натпревар Александар Петровски
 
Шеф на патека Ивица Ѓорѓески
 
Водач на судии на врати Љупчо Ристоски
 
Пресметки, резултати и мерење Синиша Нестороски
 
Судија на старт Николина Симовска
 
Судија на цел Ивица Хаџи Иљоски
 
ИТ услуги Горан Јанкоски
 
Целна рамнина Ванчо Тофиловски
 
Медицински тим Боби Бојчевски
 
Спасувачка служба "Vertical Solutions"
 
Технички уреди Дарко Меновски
 
Коментатори -
  -

Јазик

     

Временска Прогноза

Спонзори
Facebook

Scroll to top