ЖириFIS Технички Делегат Бојан Перко (СЛО)
 
Директор на натпревар Бојан Крижај (СЛО)
 
Судија Водич на гостински тим


Одбор за НатпревариДиректор на Натпревар Бојан Крижај (СЛО)
 
Секретар на Натпревар Александар Петровски
 
Шеф на патека Ивица Ѓорѓески
 
Водач на судии на врати Љупчо Ристоски
 
Пресметки, резултати и мерење Синиша Нестороски
 
Судија на старт Николина Симовска
 
Судија на цел Ивица Хаџи Иљоски
 
ИТ услуги Горан Јанкоски
 
Целна рамнина Ванчо Тофиловски
 
Медицински тим Боби Бојчевски
 
Спасувачка служба "Vertical Solutions"
 
Технички уреди Дарко Меновски
 
Коментатори -
  -


Јазик

     

Временска Прогноза

Спонзори
Facebook

Scroll to top