Димитар Танурков

Претседател Димитар Танурков
 
Потпретседатели Мирослав Крстовски
  Бранислав Светозаревиќ
  Јованка Стојанова
  Петре Димитриески
 
Генерален Секретар Јован Божиноски
 
Технички Секретар Илија Закоски
 
Промотивни Активности и ПР Јованче Даниловски
 
Сместувачки Капацитети Бојан Петковски
 
Финансии / Сметководство Соња Спасеновска


ПретставнициПретставник на МОК Сашо Поповски
 
Претставник на СФМ Владимир Пановски
 
Претставник на АРМ Блаже Николоски
 
Претставник на МВР Сашо Митески


Јазик

     

Временска Прогноза

Спонзори
Facebook

Scroll to top